Vibe Wested indhenter persondata via bookingsystemet EasyMe, som er et sikret system, til brug for konsultationer.

Det er kun jeg, Vibe der ser oplysningerne, og jeg har tavshedspligt.

Jeg indhenter ligeledes persondata under en konsultation, hvis din booking er foregået via telefon eller e-mail.

Persondata

Min journal om dig kommer til at indeholde persondata, som kan omfatte følgende:

• Navn, adresse, fødselsdag- og år, telefonnummer og e-mail
• Oplysninger om aktuelle og tidligere helbredsforhold
• Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer, livsstil, familie- og arbejdsmæssige forhold.
• Oplysninger om sociale forhold og evt. traumer

Du bestemmer selv, hvor detaljerede oplysninger du ønsker at give.

Opbevaring og sletning af persondata

Jeg opbevarer, behandler og sletter dine data på følgende måde:

• Informationerne opbevares i EasyMe i op til 5 år.
• Der kommunikeres med dig via SSL krypteret bookingsystem (EasyMe) og sikker mail (EasyMe)
• Jeg har tavshedspligt og anvender udelukkende de indsamlede oplysninger
til konsultationer
• Jeg samarbejder med UnoEuro, Facebook, Google og EasyMe og har indgået databehandleraftaler med alle parter.

Du har ret til indsigt i de indsamlede data og har ret til at bede om sletning og kan trække dit samtykke tilbage.

Vi videregiver ikke oplysninger til 3. part, med mindre du har givet tilladelse hertil eller persondataloven undtagelsesvist tilllader videregivelse af generelle kundeoplysninger.